Ημερίδα ενημέρωσης για τις επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), ITE/IEXMH, 31/10/2019

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημερίδα ενημέρωσης για τις επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) στην Πάτρα, στις 31 Οκτωβρίου 2019. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για τις δράσεις του ERC, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Δρ. Νίκου Σηφάκη, Υπεύθυνου Επιστημών της Γης στον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) για ενημέρωση της προόδου του προγράμματος ERC PyroTRACH του συνεργαζόμενου μέλους του ΙΕΧΜΗ, Καθ. Αθανάσιου Νένε.

Την εκδήλωση προλόγησε ο Διευθυντής του ΙΕΧΜΗ, Δρ. Βασίλειος Μπουργανός, ο οποίος παρουσίασε τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, τις δημοσιεύσεις, τα προγράμματα, δίνοντας έμφαση στα τέσσερα έργα ERC που έχουν υλοποιηθεί στο Ινστιτούτο. Αναφέρθηκε, επίσης, στις δυνατότητες που διαθέτει το ΙΕΧΜΗ στο να φιλοξενήσει με επιτυχία προγράμματα του ERC. Στη συνέχεια το βήμα πήρε ο Δρ. Νίκος Σηφάκης, ο οποίος παρουσιάσε αναλυτικά το ERC, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες για τα προγράμματα και πληροφόρησε τους συμμετέχοντες για το πώς υποβάλλονται οι προτάσεις. Σημαντική αναφορά έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέροντας πως η χρηματοδότηση των ERC από την κοινότητα καταλαμβάνει το 17% του προϋπολογισμού της. Για το ERC, όλοι οι επιστημονικοί τομείς είναι ισάξιοι με ίδιο ποσοστό επιτυχίας. Μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι ερευνητές/ακαδημαϊκοί προτάσεις, οποιασδήποτε εθνικότητας, αρκεί το ινστιτούτο/πανεπιστήμιο, που ανήκουν να είναι μέλος της ΕΕ ή συνεργαζόμενων χωρών. Το μοναδικό κριτήριο επιλογής είναι η επιστημονική αριστεία.

Στη συνέχεια το κοινό ενημερώθηκε για τις αντίστοιχες εμπειρίες τριών καθηγητών συνεργαζόμενων μελών του ΙΕΧΜΗ, και συγκεκριμένα των κκ. Αθανάσιου Νένε, Σπύρου Πανδή και Κώστα Γαλιώτη, καθώς και της Καθ. του Παν/μίου Πατρών κας Ζωής Λυγερού, οι οποίοι έχουν επιτύχει χρηματοδοτήσεις από το ERC. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία ενός πρώην κριτή του προγράμματος ERC, του Καθ. του Παν/μίου Πατρών κ. Δημήτριου Σαραβάνου.

Η εκδήλωση ήταν ανοικτή για το κοινό

Copyright © 2019 C-STACC - Development by LanPower